Lenděl, s.r.o.

Zajistíme elektro revize pro domácnosti i pro větší průmyslové objekty, kontaktujte nás, elektrorevize

Elektro revize

Kontakt

Elektrorevize
Ivo Lenděl 777 143 196

Pár slov o nás

Společnost Lenděl s.r.o. byla ustavena dne 22.12.2003 jako společnost s ručením omezeným a byla zapsána u Městského soudu v Praze pod vložkou 97167, oddílem C. Společnost řídí a zastupují její dva jednatelé. Firma dodržuje postupy systému jakosti/kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001 ed.2:2010.
Toto zaručuje, že řídící a kontrolní systém společnosti je schopen zajistit vysokou kvalitu nabízených služeb.

Během historie naší firmy jsme provedli elektro revize pro nepočítaně zákazníků od malých domácností až po velké průmyslové objekty.

 • pro domácnosti v Praze a okolí zajistíme elektro revize rychle, kvalitně, levně
 • pro firmy a instituce jsme schopni vypracovat speciální nabídku na provedení elektro revize za velmi výhodných podmínek v závislosti na rozsahu prací
 • problematiku elektro revize ve vašem případě s Vámi prokonzultujeme zdarma

Politika kvality

 • Organizace Lenděl s.r.o. zahájila činnost 1.1. 2004. Zabýváme se elektroinstalačními pracemi a revizemi elektro.
 • Organizace vznikla souběžně s fyzickou osobou, která funguje od roku 1994.
 • Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou kvalitu (při optimální produktivitě a rentabilitě naší práce, pružnosti reakce na požadavky objednatelů a snižování vlastních provozních nákladů) můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou kvality, která se týká veškerých aktivit naší organizace, tak i všech jejích zaměstnanců.
 • Každý jednotlivec musí přispívat svým dílem k uskutečňování cílů politiky jakosti. Proto je úkolem všech pracovníků v organizaci vykonávat bezvadnou práci.
 • Uspokojování potřeb našich objednatelů je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad kvality naší organizace.

Vedení organizace se od počátku jejího založení plně angažovalo v problematice kvality, a i nadále se zavazuje pokračovat v tomto trendu a vytváří všechny předpoklady pro rozvoj SMJ podle ČSN EN ISO 9001:2001. K úspěšnému uplatnění těchto zásad aplikujeme v každodenní činnosti následující přístupy a formy práce:

 • Vytváříme podmínky pro to aby, výsledky naší činnosti byly v souladu s platnými technickými a legislativními normami a předpisy.
 • Zabezpečování kvality nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. Ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů je pro nás samozřejmostí.
 • Výchově a dalšímu vzdělávání je věnována velká pozornost, existující aktivity jsou posuzovány podle toho, do jaké míry přispívají ke zvýšení vědomí kvality.
 • Kvalita spoluvytváří dobré jméno firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu firmy.

Kontaktujte nás

Chcete-li se dozvědět víc o možnosti technického provedení, volných termínech nebo ceně, kontaktujte nás.